Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

Voľby do NR SR 2020

Obec Ostrov v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje adresu na e-mailové doručenie žiadosti o voľbu poštou: obecostrov@obecostrov.sk

žiadosť o voľbu poštou

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR O VYHLÁSENÍ VOLIEB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi

- meno a priezvisko

- rodné číslo

- štátna príslušnosť

- adresa trvalého pobytu

- korešpodenčná adresa, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz

Žiadosť je možné zaslať na adresu: obecostrov@obecostrov.sk

Oznámenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.