Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

Symboly obce

Erb obce1

- symbolizuje Ostrov a aj miestnu časť Malé Orvište. Na erbe je v modrom štíte na ľavom kolene kľačiaci vpravootočený kráľ v striebornom brnení, so zlatou korunou na hlave, za pásom so zlatým mečom, vpravo striebroodetá zlatým prstencom nimbovaná Panna Mária, pred sebou s Ježiškom rovnakých tinktúr.

Vlajka obce 2

- pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, modrej, bielej, modrej, žltej, modrej, bielej a modrej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obecná pečať 

– je pre obecnú správu veľmi dôležitým dokladom právnej sily obce. Na3 písomnostiach, ktoré vydávala obecná správa Ostrova sa zachovali dva varianty odtlačkov pečatí. Na listine z roku 1678 sa nachádza odtlačok pečate o priemere 30 mm s nápisom + SIGILLVM. PAGI. OSTROWI. ENSIS. V pečatnom poli je stojaca postava sv. Štefana kráľa s berlou v pravej ruke, sprava písmeno S, zľava RH (Stephanus Rex Hungariae). Na pečati z roku 1812, ktorá je oválna o priemere 29-39 mm je nápis: SIGLUM. COM. OSTROVIAE./18/12. V pečatnom poli je zobrazený sv. Imrich kľačiaci na kľakadle, pred ním vpravo Panna Mária s dieťaťom na rukách, hore dvaja anjelici, dole písmená S E (Sancus Emericus).

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.