Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

Návrhy

Návrh VZN č. 1/2024 o určení spoločného školského obvodu Základnej školy Ostrov Typ: PDF dokument, Velkosť: 701.53 kB

Návrh VZN č. 2/2023 o miestnych daniach na území obce Ostrov Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.05 MB

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov - návrh Typ: PDF dokument, Velkosť: 474.05 kB

Návrh VZN č. 1 2023.pdf (640.57 kB), ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 4/2021 Územného plánu obce Ostrov

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2023 (408.89 kB)

Príloha č. 2 k VZN č. 1/2023 (16.35 MB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov (465.81 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ostrov (622.57 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov (474.48 kB)

VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov (886 kB)

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach na území obce Ostrov (1018.65 kB)

VZN č. 1/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ostrov (755.53 kB)

VZN č. 7/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov (683.35 kB)

 

VZN č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov (1.15 MB)

 

VZN č.5/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov (855.77 kB)

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov (705.55 kB)

 

VZN č. 4/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Ostrov (788.67 kB)

 

VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov (858.46 kB)

 

VZN č. 2/2021 o udržiavaní čistoty na území obce Ostrov (854.75 kB)

 

VZN č. 1/2021 o organizácii miestneho referenda v obci Ostrov (786.16 kB)

 

VZN č. 9/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

 

VZN č. 8/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

 

VZN č. 7/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

 

VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov

 

VZN č. 5/2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 4/2020 o ochrannom pásme pohrebísk na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 3/2020 - Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č.2/2020 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia v obci Ostrov.pdf

 

VZN č. 1/2020 - Požiarny poriadok obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 6/2019 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do NR SR, voľbami do EP, voľbami prezidenta SR, voľbami do orgánov samosprávnych krajov a voľbami do orgánov samosprávy obcí

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 4/2019 o určení školského obvodu pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku a majú trvalý pobyt v obci Ostrov.pdf

 

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov.pdf

 

VZN č. 2/2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení na území obce Ostrov

 

Návrh VZN č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmeny 03/2018 Územného plánu obce Ostrov.pdf

 

Návrh dodatku č.6 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

Návrh VZN č. 2/2018 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018

 

Návrh VZN č. 1/2018 + príloha č. 1, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov 02/2017 Územného plánu obce Ostrov.pdf

 

 

N8vrh dodatku č. 5 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

 

Návrh VZN č. 1/2017 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017.pdf

 

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov.pdf

 

Návrh VZN 1/2016 o nakladaní s KO a DSO.pdf

 

Navrh VZN 1/2015 sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou

 

Návrh VZN 2/2015 o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Ostrov

 

Návrh VZN 3/2015 o miestach určených na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016

 

Návrh VZN č. 4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole zriaďovacej pôsobnosti obce Ostrov

 

Návrh VZN č. 5/2015 o miestnych daniach na území obce Ostrov

 

Návrh VZN č. 6/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

 

Návrh dodatok č. 3 k VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

 

 

 

Samospráva

Sviatok

Meniny má Justína, Hrdoslav, Hrdoš, Justín, Davorína, Hrdoslava, Justa

Zajtra má meniny Fedor, Fedora

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
2
8 9
1
10 11
1
12 13
2
14
2
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
3
5
2

Odkazy

 

Mikroregión nad Holeškou

ZMO

mobec.sk/ostrov

cintorín

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.