Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

zápis do škôlky

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY V OSTROVE

Riaditeľka Materskej školy, Ostrov č. 131, 922 01 Ostrov oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:
17. mája 2023 od 12.30 h do 16.00 h    v riaditeľni materskej školy.

Na zápis môže prísť rodič aj s budúcim škôlkarom - tešíme sa na vás.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je
plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. do 31. augusta 2023 dosiahnu 5 rokov.

Ostatné podmienky prijímania sú uvedené v informáciách k zápisu.

zapis 2023-oznam (177.5 kB)

 

Informácie o zápise do MŠ (233.38 kB)

1 Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie (87.12 kB)

2 Súhlas zákonného zástupcu dieťaťa (59.47 kB)

Písomné vyhlásenie č. 1 (19.85 kB)

Písomné vyhlásenie č. 2 (19.92 kB)

 

zápis

 

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.