Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

Projekt "Ja som malý remeselník"

nadacia bekaertnadacia pontis 

Projekt "Ja som malý remeselník" je realizovaný s finančnou podporou z Nadačného fondu Bekaert pomáha v Nadácii Pontis 

Zámerom projektu je priblížiť deťom Materskej školy Ostrov vybrané ľudové remeslá typické pre piešťanský i trnavský región (čipkárstvo, včelárstvo, bylinkárstvo, tesárstvo, drotárstvo a ďalšie), získať tak vzácne poznatky a praktické skúsenosti o tradičných pracovných činnostiach, ktoré budú môcť nadväzne zúročiť v rámci aktivít MŠ. 

Projekt pozostáva z 3 nosných aktivít: 

1. spoznávanie remesiel v autentickom prostredí (zážitkové učenie),

2. obstaranie pracovných nástrojov ako didaktických pomôcok pre praktické účely v MŠ (inovatívne vyučovacie metódy), 

3. tvorivý workshop ľudových remesiel pre deti MŠ, rodičov, ako aj širokú odbornú i laickú verejnosť (prepájanie komunít a spolupráce).

Ciele projektu:

- spoznať a osvojiť si už v predškolskom veku základy tradičných pracovných činností a postupov s dôrazom na rozvoj pracovných návykov, budúcu profesijnú orientáciu, ako aj na všestranný rozvoj dieťaťa;

- cielene skvalitniť, zefektívniť a zatraktívniť výchovno-vzdelávací proces v materských školách;

- nadviazať dlhodobejšiu spoluprácu s ľudovoumeleckými výrobcami a organizáciami pôsobiacimi v predmetnej oblasti, ktorá by bola zúročená v nadväzných aktivitách MŠ;

- prostredníctvom tvorivých aktivít v oblasti ľudových remesiel prepojiť komunity detí MŠ susedných obcí (Bašovce, Veľké Orvište, Krakovany), mládeže, rodičov, starých rodičov. Vytvoriť užšiu spoluprácu zainteresovaných - počnúc projektom a pretrvávajúcu v nadväzných aktivitách aj do budúcna.

- viesť deti od útleho veku k pochopeniu hodnôt kultúrneho dedičstva a k participácii na ich udržiavaní a rozvíjaní;

- realizáciou projektu robiť osvetu ohľadne poukazovania na rozmanitosť, prínos a hodnotu kultúrneho dedičstva aj širokej verejnosti (tvorivý workshop), ktorá by v konečnom dôsledku mohla rovnako prispievať k jeho uchovávaniu.

Dátum začatia projektu: 01. 04. 2019

Dátum ukončenia projektu: 28. 06. 2019

Miesto realizácie projektu (obec): Ostrov (Krakovany, Vrbové, Drahovce)

Cieľová skupina:  deti a mládež, rodina, všeobecná verejnosť

Oblasť podpory podľa Štandardu komunitné investovanie: vzdelávanie & mladí ľudia, umenie & kultúra

Oblasť podľa zák. o dani z príjmov - asignácia % dane: podpora vzdelávania, zachovanie kultúrnych hodnôt

Obec

Sviatok

Meniny má Oto, Gerald, Otakar, Otokar, Geralda, Geraldína, Jitka, Ota, Sáva

Zajtra má meniny Mikuláš, Nikita, Niko, Nikolas, Mikuláška

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Odkazy

 

Mikroregión nad Holeškou

ZMO

mobec.sk/ostrov

cintorín

obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.