Menu
Obec Ostrov
ObecOstrov
Obec Ostrov
ObecOstrov

Čo potrebujete vyhľadať?

Prenájom kultúrneho domu

Kultúrny dom

Prenájom Kultúrneho domu je možné dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle 033/7719771, prípadne osobne na Obecnom úrade v Ostrove u Lenky Antolikovej.

Cena za prenájom KD v zmysle VZN č. 1/2015:

a) Jedáleň – oslava pre obyvateľov obce 80,- €
b) Jedáleň – kar pre obyvateľov obce 60,- €
Cudzí - poplatok + 30,- €

Svadby, plesy: 

  1. Veľká sála pre obyvateľov obce 180,- €
  2. Veľká sála pre cudzie osoby a PO 220,- €

V cene prenájmu sú započítané aj hygienické potreby (toaletný papier, tekuté mydlo a papierové utierky na ruky).

K výške poplatku sa pripočítava cena za energie – elektrika, plyn, vodné a stočné.
Pred začatím akcie sa odpíše stav na jednotlivých meracích zariadeniach.

  • Prezentačné akcie (jedáleň): 10,- €/1hod.
  • Prezentačné akcie (veľká sála): 20,- €/1hod.
  • Iné prenájmy budú riešené individuálne podľa nájomnej zmluvy.
obec Ostrov

Obec Ostrov

Obec Ostrov leží približne 6 km severozápadne od mesta Piešťany. Žije tu približne 1 200 obyvateľov. Katastrom preteká Dudváh.

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1113 pod názvom Stro. V roku 1974 bola k Ostrovu pripojená obec Malé Orvište, prvýkrát spomínané v roku 1113 ako Rivvis. V rokoch 1980 – 1991 bolo súčasťou Ostrova Veľké Orvište av rokoch 1980 – 1993 Bašovce.

V obci je rímskokatolícky barokový kostol svätého Imricha z roku 1804 a kaplnka Panny Márie Sedembolestnej z roku 1810.