Navigácia

Obsah

veniec

02.07.2019

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme.

Detail

01.07.2019

hurá prázdniny 1

hurá prázdniny

Milí rodičia, priatelia, v úvode prázdnin Vám chceme poďakovať za podporu, pomoc a spoluprácu v uplynulom školskom roku. Sme vďačné za to, že s Vašimi deťmi sme mohli prežiť veľa chvíľ, v ktorých sme videli zmysel nášho povolania a ktoré nás posúvajú vpred. Zároveň by sme chceli poďakovať nášmu zriaďovateľovi Obci Ostrov, p.starostovi Jozefovi Tkáczovi za vytvorenie vynikajúcich podmienok v našej škole a za spoluprácu. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, veľa pohody, radosti a tešíme sa na stretnutie v septembri. S úctou pedagógovia ZŠ Ostrov

Detail

27.06.2019

Pozvánka 1

Pozvánka

Trnavský samosprávny kraj, Obec Krakovany a Trnavské osvetové stredisko Vás pozývajú na XIII Župný festival kultúry KRAKOVANY 2019, ktorý sa uskutoční v dňoch 28.6. 2019 - 30.6.2019 v obci Krakovany.

Detail

23.06.2019

Pozvánka 1

Pozvánka

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ostrov, ktoré sa uskutoční dňa 26.6.2019 o 19,00 hod.

Detail

19.06.2019

OZNAM 1

OZNAM

Veterinárny lekár oznamuje občanom, že dňa 22.6.2019 t.j. v sobotu, od 10,00 hod pred obecným úradom bude očkovať psov proti besnote. Poplatok za očkovanie je 5,00 EUR.

Detail

Akcie v roku 2018

3.2.2018                      Ples športovcov

10.2.2018                    Maškarný ples MŠ + ZŠ

24.3.2018                    Ostrovský stolno-tenisový turnaj

21.4.2018                    Deň Zeme

28.4.2018                    Stavanie Mája

20.5.2018                    Deň Matiek – posedenie

2.6.2018                      MDD

1.9. -9.9.2018              Olympiáda BOVO   „Veľké Orvište“

13.10.2018                  Školský ples

27.10.2018                  Posedenie s dôchodcami

4.11.2018                    Ostrovské Hody

17.-24.11.2018           „Pre Kultúru“ Divadlo 4.ročník

1.12.2018                    Dedinská zabíjačka + vianočné trhy v Ostrove. 4.ročník

Pre zobrazenie fotogalérie kliknite na fotku obce

Ostrov

Kontakt

Adresa:  Obec Ostrov,  Ostrov 315,  922 01  Ostrov

Tel./Fax:  Obecný úrad:     033/771 97 71,  Starosta obce:    033/774 61 34

E-mail:

 Obec Ostrov - obecostrov@obecostrov.sk
 Lenka Antoliková, referentka - lenka.antolikova@obecostrov.sk
 Ing. Hana Zubáková, účtovníčka - zubakova@obecostrov.sk
 Jozef Tkácz, starosta obce - jozef.tkacz@obecostrov.skstarosta@obecostrov.sk

Úradné hodiny:

Pondelok:  8,00 hod  - 12,00 hod      13,00 hod  - 16,00 hod
Utorok: Nestránkový deň
Streda:  8,00 hod  - 12,00 hod      13,00 hod  -  17,00 hod 
Štvrtok: 8,00 hod  - 12,00 hod      13,00 hod  -  16,00 hod
Piatok: 8,00 hod  -  12,00 hod 

14.07.2019

Čítanie pod brezou

Čítanie pod brezou

Projekt „Čítanie pod brezou“ Najmä tí, ktorí máme doma školáka alebo s deťmi pracujeme, čoraz viac vidíme, ako sa v súčasnej dobe digitalizácie dostáva do úzadia čítanie detí. Pretože proces čítania má nesporne veľa pozitív, je úlohou nielen pedagóga dieťa motivovať, priblížiť knihu, nenútenou formou vytvoriť čitateľský návyk a podporiť rozvoj čitateľskej gramotnosti. Aj toto boli dôvody, ktoré nás viedli k myšlienke vytvoriť v prírodnom prostredí školského dvora priestor, ktorý ponúka deťom príležitosť siahnuť po knihe a ukazuje im ju ako zdroj poznania, zábavy, relaxu a rozvoja fantázie. Prostredníctvom priameho kontaktu detí s knihou chceme podporiť ich kreativitu a rozvoj kritického myslenia a pozitívne formovať hodnoty detí mladšieho školského veku nielen počas trávenia času v školskom klube, ale aj na hodinách čítania strávených v čitateľskom kútiku. Príťažlivé prostredie vytvorené pestrými doplnkami určenými k oddychu- farebné vankúše, pohodlné sedacie vaky umiestnené na umelom trávnikovom koberci, tieň brezy, priestor zelene a najmä tematicky a žánrovo pestrá literatúra priláka deti knihu prelistovať, prečítať, požičať domov. Okrem týchto cieľov, od nového školského roka bude prírodná čitateľská zóna slúžiť aj ako priestor na stretnutie a besedy so zaujímavými ľuďmi, dramatizácie, tiež ako priestor na prezentáciu výsledkov tvorivých literárnych aktivít detí. Veríme, že náš malý školský čitateľský kútik využijú aj kamaráti z materskej školy a v konečnom dôsledku to školský dvor obohatí a prispeje k jeho efektívnemu využitiu. Projektový zámer sme mohli zrealizovať vďaka finančnej podpore Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis. Zároveň ďakujeme p. Jurajovi Bielikovi a Obci Ostrov za spoluprácu. Slávka Antolíková, koordinátor projektu ZŠ Ostrov

Detail

01.07.2019

Koniec šk. roka

Koniec šk. roka

Milí rodičia, priatelia, v úvode prázdnin Vám chceme poďakovať za podporu, pomoc a spoluprácu v uplynulom školskom roku. Sme vďačné za to, že s Vašimi deťmi sme mohli prežiť veľa chvíľ, v ktorých sme videli zmysel nášho povolania a ktoré nás posúvajú vpred. Zároveň by sme chceli poďakovať nášmu zriaďovateľovi Obci Ostrov, p.starostovi Jozefovi Tkáczovi za vytvorenie vynikajúcich podmienok v našej škole a za spoluprácu. Všetkým prajeme príjemné prežitie letných dní, veľa pohody, radosti a tešíme sa na stretnutie v septembri. S úctou pedagógovia ZŠ Ostrov

Detail

01.07.2019

škola v prírode

škola v prírode

Škola v prírode Jasenská dolina Tramptária 10.6.-14.6.2019

Detail

17.06.2019

Deň mamičiek

Deň mamičiek

S kým mi je najlepšie. Moja mamička - portrét

Detail

17.06.2019

Deň matiek v obci Ostrov

Deň matiek v obci Ostrov

Deň matiek v obci Ostrov - Kultúrny dom - dramatizácia rozprávky ,, Zatúlané húsa"

Detail