Obsah

rúška

Ďakujeme obecnému úradu za sponzorský dar pre celú školu a škôlku - krásne farebné detské rúška...