Obsah

Tablo detí

Tablo detí : pri príležitosti rozlúčky s deťmi, ktoré odchádzajú do ZŠ