Obsah

Jarné premeny

Práce detí, ktoré vznikli zo spolupráce učiteliek MŠ a rodičov s deťmi, ktoré sa učia doma.
Téma: Jarné premeny, Grafomotorika VV