Navigácia

Obsah

Deň  materských  škôl  na  Slovensku 

https://msostrov.wordpress.com/

            Pri príležitosti Dňa materských škôl na Slovensku, by sme radi informovali rodičov o inštitúcii, ktorou MŠ Ostrov Pri lipkách je.

Preto prikladáme materiál, ako osvetu, ktorý spracovalo ministerstvo školstva:

 ,, Na čo sa zamerať pri výbere materskej školy. “ ktorý doporučuje rodičom práve takú inštitúciu, akou naša materská škola je. 

 

Pedagógovia MŠ Ostrov č. 131                         Dňa: 04.11.2019

Stránka

  • 1