Navigácia

Obsah

VZN - Archiv

VZN č. 3/2021 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Ostrov

Schválené: 16.8.2021

Vyhlásené: 17.8.2021

Účinnosť: 1.9.2021

Zrušené VZN č. 3/2021 a nahradené VZN č. 5/2021

Zrušené VZN č. 3/2008 a nahradené VZN č. 3/2021

 

VZN č. 1/2014 o chove a držaní včiel na území Obci Ostrov

Schválené: 29.9.2014

Vyhlásené: 12.9.2014

Účinnosť: 15.10.2014

Zrušené VZN č. 1/2014 a nahradené VZN č. 5/2020

 

VZN č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Ostrov

Schválené: 9.12.2019

Vyhlásené: 13.12.2019

Účinnosť: 1.1.2020

Zrušené VZN č. 5/2019 a nahradené VZN č.  8/2020

 

VZN o podmienkach poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu Obce Ostrov

Schválené: 28.9.2009

Vyhlásené: 29.9.2009

Účinnosť: 15.10.2009

Zrušené VZN č. 4/2009 a nahradené VZN č. 9/2020

 

Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území Obce Ostrov

Schválené: 12.4.2010

Vyhlásené: 13.4.2010

Účinnosť: 24.6.2010

Zrušené VZN č. 1/2010 a nahradené VZN č. 3/2020

 

VZN č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

Schválené:  9.12.2019

Vyhlásené: 13.12.2019

Účinnosť: 1.1.2020

Zrušené VZN č. 3/2019 a nahradené VZN č. 7/2020

 

VZN č. 1/2016 nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ostrov

Schválené: 23.5.2016

Vyhlásené: 24.5.2016

Účinnosť: 1.7.2016

Zrušené VZN č. 1/2016 a nahradené VZN č. 6/2020

 

VZN o chove, vodení a držaní psov na území obce Ostrov

​Zrušené VZN č. 5/2012 a nahradené VZN č. 5/2020

 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

Schválené: 14.12.2015

Vyhlásené: 16.12.2015

Účinnosť: 1.1.2016

Nahradené VZN č. 3/2019

na stiahnutie:VZN č. 3/2019

 

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Ostrov

Schválené: 16.12.2014

Vyhlásené: 17.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Nahradené: VZN č. 6/2015

na stiahnutie: VZN č. 3/2014 

 

 

VZN o miestnych daniach na území obce Ostrov

Schválené: 16.12.2014

Vyhlásené: 17.12.2014

Účinnosť: 1.1.2015

Nahradené: VZN č. 5/2015

Na stiahnutie: VZN č. 2/2014

 

VZN o nakladaní s nájomnými bytmi v obci Ostrov

Schválené: 15.12.2011

Vyhlásené: 16.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Nahradené: VZN č. 2/2015

Na stiahnutie: VZN č. 3/2011

 

VZN sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Ostrov

Schválené: 21.2.2011

Vyhlásené: 21.2.2011

Účinnosť: 15.3.2011

Nahradené: VZN č. 1/2015

Na Stiahnutie: VZN č. 1/2011

 

 

VZN o miestnych daniach na území Obce Ostrov

Schválené: 14.12.2009

Vyhlásené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Nahradené: VZN č. 2/2010

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ostrov

Schválené: 14.12.2009

Vyhlásené: 15.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Nahradené: VZN č. 3/2010

Súbory na stiahnutie :

 


VZN, ktorým sa vydáva štatút obecnej knižnice Obce Ostrov

Schválené: 2.2.2009

Vyhlásené: 3.2.2009

Účinnosť: 18.2.2009

Platné do: 10.6.2013

Nahradené: vnútornou normou

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ostrov

Schválené: 15.12.2008

Vyhlásené: 16.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

Platné do: 31.12.2009

Nahradené: VZN 05-10, VZN 06-10

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Ostrov

Schválené: 14.12.2007

Vyhlásené: 20.12.2007

Účinnosť: 1.1.2007

Platné do: 31.12.2007

Nahradené: VZN 06-2008

Súbory na stiahnutie :

 


VZN o podmienkach poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu Obce Ostrov

Schválené: 8.10.2007

Vyhlásené: 9.10.2007

Účinnosť: 1.11.2007

Platné do: 15.10.2009

Nahradené: VZN 04-2009

Súbory na stiahnutie :

 


Prevádzkový poriadok pre pohrebiská na území Obce Ostrov

Schválené: 26.2.2007

Vyhlásené: 27.2.2007

Účinnosť: 15.3.2007

Platné do: 12.4.2010

Nahradené: VZN 1/2010

Súbory na stiahnutie :