Obsah

Stavanie Mája

Aj tento rok sme stavali máj. Ďakujeme za veľmi pekné vystúpenie našich žiakov z MŠ a ZŠ, ich pedagógom a Zuzke Bielikovej ktorá sprevádzala časť vystúpenia na husliach. Hudobnú produkciu dopĺňala spevácka skupina Holeška z Prašníka a náš dvorný Peter Valko. Podarila sa nám urobiť „obecnú studňu“, ktorú sme pokrstili. Veríme, že časom nám bude plnohodnotne slúžiť.
Ďakujeme vám za podporu...