Navigácia

Obsah

Informácie pre voliča.pdf

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov.pdf

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okskovej volebnej komisie.pdf

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

Kandidáti predseda VÚC

Kandidáti poslanci VÚC za obvod Piešťany

Odpis zápisnice okskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Trnavského samosprávneho kraja konaných 4.11.2017