Navigácia

Obsah


Návrh VZN

Zámery na prevody nehnutelností

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 13.05.2020 29.05.2020

Oznámenia