Navigácia

Obsah

logo

Materská škola

oficiálna stránka Materskej školy v Ostrove

https://msostrov.wordpress.com/

kontakt: 033/5583090, 0917 806 881

OZNAM - 2% z daní

Inovovaný školský vzdelávací program MŠ Ostrov "Pri lipkách"

inovovaný školský vzdelávací program MŠ (217.98 kB)

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v materskej škole, Ostrov č. 131, Ostrov, v školskom roku 2020/2021

správa o výchovno- vzdelávacej činnosti MŠ 20-21 (267.42 kB)