Navigácia

Obsah

Kultúrny dom

Prenájom Kultúrneho domu je možné dohodnúť telefonicky na telefónnom čísle 033/7719771, prípadne osobne na Obecnom úrade v Ostrove u Lenky Antolikovej.

Cena za prenájom KD v zmysle VZN č. 1/2015:

a) Jedáleň – oslava pre obyvateľov obce 80,- €
b) Jedáleň – kar pre obyvateľov obce 60,- €
Cudzí - poplatok + 30,- €

Svadby, plesy: 
a) Veľká sála pre obyvateľov obce 180,- €

b) Veľká sála pre cudzie osoby a PO 220,- €

V cene prenájmu sú započítané aj hygienické potreby (toaletný papier, tekuté mydlo a papierové utierky na ruky).

K výške poplatku sa pripočítava cena za energie – elektrika, plyn, vodné a stočné.
Pred začatím akcie sa odpíše stav na jednotlivých meracích zariadeniach.


Prezentačné akcie (jedáleň): 10,- €/1hod.

Prezentačné akcie (veľká sála): 20,- €/1hod.

Iné prenájmy budú riešené individuálne podľa nájomnej zmluvy.