Navigácia

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu

1/2014

6 000,00 EUR

Ostrov

Telovýchovná jednota Slovan Ostrov

Zmluva o spolupráci

001/2014

0,00 EUR

Profi Poľno, s. r. o.

Ostrov

Dodatok č. 004/§52/2014/NP VAOTP-3

004/§52/2014/NP

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Ostrov

Dodatok č. 2 k aktualizácii programov

1701/12/2008

44,40 EUR

Ing. Ján Vlček - TOPSET

Ostrov

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

12015

0,00 EUR

Obec Ostrov

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

1/2015

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o dielo

0,00 EUR

Lombard, s. r. o.

Obec Ostrov

Zmluva o budúcej zmluve

Zmluva o budúcej zmluve

0,00 EUR

Lombard, s. r. o.

Obec Ostrov

29.01.2011

Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere (B)

26/004/10

117 025,00 EUR

Dexia Banka Slovensko, a. s.

Ostrov

17.05.2013

zmluva o finančnom vysporiadaní

1801317

0,00 EUR

Obec Ostrov

Mesto Piešťany

02.04.2014

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena "in rem"

2/2014

97,50 EUR

Vojtech Dekan a Beáta Dekanová

Ostrov

03.04.2014

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

NZ 1/2014

504,00 EUR

Ostrov

Lombard, s. r. o.

09.04.2014

Kúpna zmluva so zriadením vecného bremena in rem

3/2014

212,50 EUR

Ostrov

Daniel Palkech a Andrea Palkechová

02.05.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda č. 2/2014

0,00 EUR

Ostrov

Jana Svetlikova

02.05.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda č. 1/2014

0,00 EUR

Ostrov

Emília Mitošinková

07.05.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania mos

Dohoda podľa z. 417/2013 Z.z.

0,00 EUR

Ostrov

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

21.05.2014

Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.

4/2014

122,50 EUR

Ostrov

Miloš Mikulička

22.05.2014

Zmluva o úhrade nákladov spojených s obstaraním urbanistickej štúdie

ÚN 1/2014

0,00 EUR

Ing. Roman Jánoš

Ostrov

25.06.2014

Dohoda uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z.

25/§10/417/2014

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Ostrov

08.07.2014

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

006-4-K/2014

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Ostrov

11.07.2014

Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení č. 2006102501

2006102501

0,00 EUR

Lombard, s. r. o.

Ostrov

28.07.2014

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Dohoda19/§52/2014/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

29.09.2014

Zmluva o nájme bytu

486/1/1 - 2014

0,00 EUR

Obec Ostrov

Beáta Vavrincová

13.11.2014

Dodatok k zmluve o spolupráci

Dod. 01/2014 k 6)

0,00 EUR

Plantex, s. r. o.

Obec Ostrov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: