Navigácia

Obsah

VYHLÁSENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

 

Obec Ostrov, ako verejný obstarávateľ

v y h l a s u j e

verejné obstarávanie na stavebné práce:

„Oprava plochej strechy Kultúrneho domu v Ostrove“

Záujemcom budú bližšie informácie poskytnuté na tel. čísle 033/7746134, príp. 0903243134. Cenové ponuky žiadame zasielať do 21.07.2014 na emailovú adresu obecostrov@obecostrov.sk.
 

 

a verejné obstarávanie na stavebné práce:

„Rekonštrukcia budovy súp. č. 112, Ostrov – strecha, výmena okien, zateplenie“

Záujemcom budú bližšie informácie poskytnuté na tel. čísle 033/7746134, príp. 0903243134. Cenové
ponuky žiadame zasielať do 21.07.2014 na emailovú adresu obecostrov@obecostrov.sk.
 

PhDr.Dana Borovská, starostka obce

Súbory na stiahnutie: