Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

30.10.2015

Zmluva o pôžičke č. 4510288719

Zmluva o pôžičke č. 4510288719

103,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 810 00 Bratislava

Obec Ostrov

30.10.2015

Príkazná zmluva

Príkazná zmluva

0,00 EUR

Združenie miest a obcí, región JE

Obec Ostrov

02.11.2015

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

103,00 EUR

O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova 24, 810 00 Bratislava

Obec Ostrov

06.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/228

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/228

20,00 EUR

Obec Ostrov

Leždíková Mária

09.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/52

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/52

20,00 EUR

Obec Ostrov

Milan Zubák

09.11.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

09.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/125

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/125

20,00 EUR

Obec Ostrov

Borovský Vladimír

09.11.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1,00 EUR

Obec Ostrov

Cirkevná základná umelecká škola

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/16

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/16

20,00 EUR

Obec Ostrov

Penzéšová Cecília

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta O2015/1/380

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/380

20,00 EUR

Obec Ostrov

Folajtarová Anna

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/81

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/81

20,00 EUR

Obec Ostrov

Miklášová Zita

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/122

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/122

30,00 EUR

Obec Ostrov

Valková Mária

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/168

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/168

20,00 EUR

Obec Ostrov

Šimová Anna

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/587

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/587

20,00 EUR

Obec Ostrov

Gonová Katarína

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/14

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/14

20,00 EUR

Obec Ostrov

Bolješik Emil

11.11.2015

Dodatok č. 2 k Dohode č. 025/§10/417/2014

Dodatok č. 2 k Dohode č. 025/§10/417/2014

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/48

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/48

20,00 EUR

Obec Ostrov

Svetlíková Antónia

11.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/158

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/1/158

20,00 EUR

Obec Ostrov

Valková Bernardína

12.11.2015

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/83

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2015/2/83

20,00 EUR

Obec Ostrov

Trandžíková Antónia

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: