Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.05.2015

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

1 300,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič

Obec Ostrov

27.05.2015

Dodatok č. 6 k zmluve č. A/1701/12/2008

Zmluva o aktualizácií programov

0,00 EUR

Ing. Ján Vlček - TOPSET

Obec Ostrov

29.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2030109371

14,34 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ostrov

29.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9911667470

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ostrov

29.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9911667588

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Ostrov

10.06.2015

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

MABONEX SLOVAKIA, spol. s r.o.

Obec Ostrov

16.06.2015

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

0,00 EUR

Obec Ostrov

Peter Kucharčík

24.06.2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ostrov

03.07.2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo kamerový systém

1 728,00 EUR

CLUB Travel Piešťany

Obec Ostrov

09.07.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

1 140,00 EUR

Plaintext, s.r.o.

Obec Ostrov

20.07.2015

Kúpna zmluva na predaj pozemku č.p. 432/148 o výmere 109 m2

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti LV č.900

272,50 EUR

Obec Ostrov

JUDr. Anton Borovský

04.08.2015

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

3 500,00 EUR

Ing. Roman Jánoš

Obec Ostrov

10.08.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Plaintext, s.r.o.

Obec Ostrov

18.08.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

950,00 EUR

Complete Solutions, s.r.o.

Obec Ostrov

19.08.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Ostrov

31.08.2015

Rámcová zmluva o dodávkach tovaru

Rámcová zmluva o dodávkach tovaru

0,00 EUR

MALUS OSTROV

Obec Ostrov

01.09.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35,00 EUR

Ing. Rudolf Otrísal

Obec Ostrov

01.09.2015

Poistenie ŠKOLÁK

Zmluva úrazové poistenie Školák

32,97 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Ostrov

17.09.2015

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti s príslušenstvom

Kúpna zmluva

155 000,00 EUR

Obec Ostrov

Peter Bartoš

30.09.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému

Dodatok č. 1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Ostrov

04.10.2015

Poistná zmluva č. 0109000736 dodatok č. 4

Poistná zmluva č. 0109000736

-44,81 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Ostrov

05.10.2015

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

0,00 EUR

ENERGET, s.r.o.

Obec Ostrov

07.10.2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 anásl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Peter Adámek st.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Ostrov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: