Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.05.2015

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

1 300,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič, Orgovánova 2565/7, 95501 Topoľčany

Obec Ostrov

27.05.2015

Dodatok č. 6 k zmluve č. A/1701/12/2008

Zmluva o aktualizácií programov

0,00 EUR

Ing. Ján Vlček - TOPSET

Obec Ostrov

29.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

2030109371

14,34 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Ostrov

29.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9911667470

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Ostrov

29.05.2015

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb

9911667588

19,99 EUR

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Obec Ostrov

10.06.2015

Rámcová kúpna zmluva

Rámcová kúpna zmluva

0,00 EUR

MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

Obec Ostrov

16.06.2015

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

0,00 EUR

Obec Ostrov

Peter Kucharčík

24.06.2015

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ostrov

03.07.2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovení § 536 - 565 Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo kamerový systém

1 728,00 EUR

CLUB Travel Piešťany

Obec Ostrov

09.07.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

1 140,00 EUR

Plaintext, s.r.o.

Obec Ostrov

20.07.2015

Kúpna zmluva na predaj pozemku č.p. 432/148 o výmere 109 m2

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti LV č.900

272,50 EUR

Obec Ostrov

JUDr. Anton Borovský

04.08.2015

Zmluva o zriadení vecného bremena

Zmluva o zriadení vecného bremena

3 500,00 EUR

Ing. Roman Jánoš

Obec Ostrov

10.08.2015

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb

0,00 EUR

Plaintext, s.r.o.

Obec Ostrov

18.08.2015

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

950,00 EUR

Complete Solutions, Zamarovská 49, 911 05 Zamarovce

Obec Ostrov

19.08.2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Ostrov

31.08.2015

Rámcová zmluva o dodávkach tovaru

Rámcová zmluva o dodávkach tovaru

0,00 EUR

MALUS OSTROV, Ostrov 264, 92201 Ostrov

Obec Ostrov

01.09.2015

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

35,00 EUR

Ing. Rudolf Otrísal

Obec Ostrov

01.09.2015

Poistenie ŠKOLÁK

Zmluva úrazové poistenie Školák

32,97 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Ostrov

17.09.2015

Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti s príslušenstvom

Kúpna zmluva

155 000,00 EUR

Obec Ostrov

Peter Bartoš

30.09.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému

Dodatok č. 1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Obec Ostrov

04.10.2015

Poistná zmluva č. 0109000736 dodatok č. 4

Poistná zmluva č. 0109000736

-44,81 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Ostrov

05.10.2015

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva

0,00 EUR

ENERGET, s.r.o.

Obec Ostrov

07.10.2015

Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 anásl. Obchodného zákonníka

Zmluva o dielo

0,00 EUR

Peter Adámek st.

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Ostrov

19.10.2015

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariaden

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 81647 Bratislava

Obec Ostrov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: