Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.04.2019

Zmluva o vytvorení diela

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 2/2019

200,00 EUR

Matej Pisca

Obec Ostrov

24.04.2019

Zmluva o vytvorení diela

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 3/2019

210,00 EUR

Mgr. Petra Kaasová

Obec Ostrov

24.04.2019

Zmluva o vytvorení diela

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 1/2019

200,00 EUR

Marian Detko

Obec Ostrov

29.04.2019

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny

0,00 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Ostrov

30.04.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 4/2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 4/2019

200,00 EUR

Kopáčová Anna

Obec Ostrov

30.04.2019

Zmluva o nájme bytu č. 485/3/7-2019

Zmluva o nájme bytu č. 485/3/7-2019

176,13 EUR

Obec Ostrov

Ján Valovič a Edisa Redžovič

02.05.2019

Zmluva o poskytnutí služieb 3119041601

Zmluva o poskytnutí služieb 3119041601

0,00 EUR

Lombard s.r.o.

Obec Ostrov

13.05.2019

Zmluva o dielo č. VO-052019

Zmluva o dielo č. VO-052019

720,00 EUR

JA-BL-KO ct, s.r.o.

Obec Ostrov

14.05.2019

Zmluva o dodávkach potravinárskych výrobkov

Zmluva o dodávkach potravinárskych výrobkov

0,00 EUR

DUOZ Slavomír Brtáň

Obec Ostrov

16.05.2019

Zmluva o grantovom účte

Zmluva o grantovom účte

Neuvedené

Prima banka Slovensko a.s

Obec Ostrov

17.05.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 5/2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 5/2019

200,00 EUR

Miroslav Habr

Obec Ostrov

17.05.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

0,00 EUR

Anna Valková

Obec Ostrov

20.05.2019

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

Ing. Juraj Bielik

Obec Ostrov

28.05.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 6/2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 6/2019

60,00 EUR

Monika Hižová

Obec Ostrov

28.05.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 7/2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávka č. 7/2019

60,00 EUR

Miriam Olšavská

Obec Ostrov

28.05.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 8/2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 8/2019

60,00 EUR

Lenka Oružinská

Obec Ostrov

28.05.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 9/2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 9/2019

60,00 EUR

Mgr. Dagmar Líšková Zemanová

Obec Ostrov

28.05.2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 10/2019

Zmluva o vytvorení diela na objednávku č. 10/2019

60,00 EUR

Štefan Oslej

Obec Ostrov

31.05.2019

Zmluva o nájme bytu č. 486/3/10-2019

Zmluva o nájme bytu č. 486/3/10-2019

213,77 EUR

František Ševčík a Gabriela Mokošová

Obec Ostrov

05.06.2019

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

1 600,00 EUR

Ing. Jozef Adamkovič

Obec Ostrov

11.06.2019

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

PLANTEX s.r.o.

Obec Ostrov

12.06.2019

Kúpna zmluve č. 2019-017

Kúpna zmluva č. 2019-017

52 500,00 EUR

Marián Šupa

Obec Ostrov

28.06.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva č. 019-PN-K/RO/2019 o poskytnutí účelovej d

500,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Ostrov

30.07.2019

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

800,00 EUR

Trnavský samosprávny kraj

Obec Ostrov

31.07.2019

Zmluva o nájme bytu č. 486/3/8-2019

Zmluva o nájme bytu č. 486/3/8-2019

166,94 EUR

Marek Podstraský

Obec Ostrov

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: