Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.11.2014

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

2014112001

0,00 EUR

Lombard, s. r. o.

Ostrov

11.12.2014

Zmluva o dodávke vody

102/14/PN-DED

0,00 EUR

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s., Priemyselná 10, 92179 Piešťany

Obec Ostrov

15.12.2014

Dodatok k zmluve o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť

001/§52/2014/ŠR

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

22.12.2014

Dohoda o spolupráci uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka

5081417

66,00 EUR

Obec Ostrov

Mesto Piešťany

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

485/1/1-2014

170,18 EUR

Obec Ostrov

Peter Mokoš

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

485/1/2-2014

209,93 EUR

Obec Ostrov

Soňa Hevierová

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

485/2/4-2014

162,44 EUR

Obec Ostrov

Ľuboš Regina

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

485/2/5-2014

213,66 EUR

Obec Ostrov

Zuzana Šimová

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

485/2/6-2014

218,27 EUR

Obec Ostrov

Daniela Polešenská

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

485/3/8-2014

162,44 EUR

Obec Ostrov

Daniel Regina

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

485/3/10-2014

222,77 EUR

Obec Ostrov

Peter Blaško

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/1/2-2014

200,93 EUR

Obec Ostrov

Jozef Chebeň

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/2/3-2014

162,63 EUR

Obec Ostrov

Peter Moravčík

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/2/4-2014

166,94 EUR

Obec Ostrov

Martin Mikulička

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/2/5-2014

209,16 EUR

Obec Ostrov

Ladislav Baraniak

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/2/6-2014

213,77 EUR

Obec Ostrov

Marek Horina

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/3/7-2014

167,13 EUR

Obec Ostrov

Jozef Bielik

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/3/9-2014

213,66 EUR

Obec Ostrov

Peter Borovský

30.12.2014

Zmluva o nájme bytu

486/3/10-2014

213,77 EUR

Obec Ostrov

Magdaléna Lajchová

30.12.2014

Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti PZS

PZS 1/2014

10,00 EUR

Ing. Rudolf Vittek - BTS, 376, 922 01 Ostrov

Obec Ostrov

30.12.2014

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

PPS 1/2014

60,00 EUR

JUDr. Jozef Bolješik, PhD.

Obec Ostrov

30.12.2014

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

PPS 2/2014

0,00 EUR

Mgr. Zuzana Jedličková

Obec Ostrov

30.12.2014

Servisná zmluva

SZ 1/2014

18,00 EUR

Center.sk, s.r.o., Vodárenská 90, 92101 Piešťany

Obec Ostrov

02.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

1/2015

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

05.01.2015

Dohoda o podmienkach vykonávania MOS pre obec

1/2015

0,00 EUR

Obec Ostrov

Jozef Janega

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: