Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
03.08.2017

Zmluva na dodanie tovaru a jeho odbornej inštalácie

Zmluva na dodanie tovaru a jeho odbornej inštaláci

12 999,36 EUR

BRODEK a spol., Sládkovičova 556, 00000 Leopoldov

Obec Ostrov

16.08.2017

Zmluva o dielo č. 2/INV/2017/Tk

Zmluva o dielo č. 2/INV/2017/Tk

19 176,00 EUR

M-VOLF, s.r.o., 029 41 Klin

Obec Ostrov

21.08.2017

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu

0,00 EUR

Baniariová Lucia

Obec Ostrov

24.08.2017

Dohoda č. 034/2017/§54 - PZ

Dododa č. 034/2017§54-PZ

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

25.08.2017

Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva

Zmluva o spolupráci

0,00 EUR

PLANTEX s.r.o., 417, 92208 Veselé

Obec Ostrov

31.08.2017

Úrazové poistenie

Úrazové poistenie ŠKOLÁK č. 5290000098

37,68 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Ostrov

04.09.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Jakub Ilavský, s.r.o.

Obec Ostrov

04.09.2017

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým záväzkom

Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku novým závä

0,00 EUR

Organika s.r.o., Slnečná 8, 92101 Piešťany

Obec Ostrov

13.09.2017

Dodatok č. 1 k PZ č. 5290000098

Dodatok č. 1 k PZ č. 5290000098

4,71 EUR

Komunálna poisťovňa a.s.

Obec Ostrov

18.09.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2017/3/77

Zmluva o nájme hrobového miesta č. O2017/3/77

35,00 EUR

Obec Ostrov

Tomčáková Františka

29.09.2017

Zmluva o nájme bytu č. 486/1/1-2017

Zmluva o nájme bytu č. 486/1/1-2017

174,68 EUR

Obec Ostrov

Beáta Vavrincová

02.10.2017

Dohoda o vyučovaní anglického jazyka na školsky rok 2017/2018

Dohoda o vyučovaní anglického jazyka

1,49 EUR

FUTURESCHOOL s.r.o.

Obec Ostrov

10.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/3/79

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/3/79

10,00 EUR

Obec Ostrov

Lednická Anna

11.10.2017

Odstúpenie od Dohody o poskytnutie finančného príspevku v rámci programu "Praxou k zamestnaniu"

Odstúpenie od Dohody o poskytovanie finančného prí

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

11.10.2017

Zmluva o prenájme telocvične

Zmluva o prenájme telocvične

10,00 EUR

T - club Ostrov, 484, 92201 Ostrov

Obec Ostrov

13.10.2017

Dohoda č. 17/06/010/22 - pomoc v hmotnej núdzi

Dohoda č. 17/06/010/22

0,00 EUR

Úrad práce, socialnych veci a rodiny Piešťany

Obec Ostrov

16.10.2017

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-94604591444

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

14,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Ostrov

16.10.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 1-94609458130

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Ostrov

24.10.2017

Zámenná zmluva medzi Granelam a.s. a Obec Ostrov

Zámenná zmluva

0,00 EUR

Granelam a.s.

Obec Ostrov

30.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/2/165

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/2/165

20,00 EUR

Obec Ostrov

Mokránová Anna

30.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/3/80,81

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/3/80,81

20,00 EUR

Obec Ostrov

Mokránová Miriam

30.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/1/231

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/1/231

20,00 EUR

Obec Ostrov

Korenačková Ľubica

30.10.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/2/153

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/2/153

10,00 EUR

Obec Ostrov

Korenačková Ľubica

31.10.2017

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov

1,00 EUR

Obec Ostrov

Cirkevná základná umelecká škola

09.11.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/1/42

Zmluva o nájme hrobového miesta O2017/1/42

20,00 EUR

Obec Ostrov

Koptík Miroslav

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: