Navigácia

Obsah

OZNAM- Uznesenie vlády o mimoriadnej situácii

Typ: ostatné
OZNAM 1Uznesenie vlády SR č. 111 z 11.3.2020-
Vláda SR podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlasuje 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;

Uznesenie Vlády SR 111_2020.pdf (283.5 kB)

 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

Uznesenie vlády SR číslo 111/2020 strana 1 č. 111  z 11. marca 2020
k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky
Číslo materiálu: 5753/2020
Predkladateľ: predseda vlády a ministerka vnútra

Vláda:


A. schvaľuje
A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení
neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona
vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky;
B. vyhlasuje
B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky;
C. ukladá členom vlády predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy
C.1. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na
riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie
ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti
podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd priebežne

C.2. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode B.1. v čo najkratšom čase priebežne ministerke vnútra
C.3. zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov bezodkladne
C.4. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. bezodkladne
D. splnomocňuje predsedu vlády a ako alternáta ministerku vnútra a predsedníčku Ústredného krízového štábu
D.1. na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií.


Vykonajú: členovia vlády, predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy
Na vedomie: prezidentka SR, predseda Národnej rady SR


Príloha

Vytvorené: 12. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 3. 2020 05:29
Autor: