Navigácia

Obsah

Obec Ostrov v súvislosti s prípravou volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 zverejňuje adresu na e-mailové doručenie žiadosti o voľbu poštou: obecostrov@obecostrov.sk

žiadosť o voľbu poštou

Poučenie o spôsobe hlasovania pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a požiadal o voľbu poštou

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR O VYHLÁSENÍ VOLIEB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený