Navigácia

Obsah

Späť

Zámer priameho predaja majetku obce Ostrov

Zámer priameho predaja majetku obce Ostrov

pozemok parcela registra "C" parcelné číslo 470/67 o výmere 138 m2 druh pozemku: orná pôda

pozemok parcela registra "C" parcelné číslo 470/68 o výmere 676 m2 druh pozemku: orná pôda

cenová ponuka FO.pdf VZOR

cenová ponuka FO podnikateľ VZOR

cenová ponuka PO.pdf VZOR

Vyvesené: 20. 11. 2017

Dátum zvesenia: 8. 12. 2017

Zodpovedá: Správce Webu

Späť