Obsah

Návšteva ZŠ

škôlkari navštívili ZŠ pred zápisom - od školákov dostali pekný darček- záložku do knihy