Navigácia

Obsah


Návrh rozpočtu

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Finančný rozpočet Obce Ostrov na roky 2020 - 2022 schválený 13.12.2019 29.12.2019

Verejná vyhláška

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Oznámenie o začatí stavebného konania č.j. S2019/00716-Ma/OZK 10.12.2019 26.12.2019

Oznámenia