Navigácia

Obsah


Zámery na prevody nehnutelností

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zámer na prevod nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa 10.01.2020 26.01.2020

Oznámenia

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Súťaž o získanie grantov 08.01.2020 27.01.2020