Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/533

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/533

10,00 EUR

Obec Ostrov

Kavková Oľga

02.12.2016

Dohoda o spolupráci uzavretá podľa §51 zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

Dohoda o spolupráci

30,00 EUR

Obec Ostrov

Mesto Piešťany

05.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/108

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/108

10,00 EUR

Obec Ostrov

Brigita Havrlentová

05.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/388

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/388

30,00 EUR

Obec Ostrov

Janegová Mária

05.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/484

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/484

20,00 EUR

Obec Ostrov

Král Ján

05.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/482

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/482

20,00 EUR

Obec Ostrov

Král Ján

09.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/275

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/275

20,00 EUR

Obec Ostrov

Doužická Zlatica

12.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/310

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/310

20,00 EUR

Obec Ostrov

Štefanka Jozef

12.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/428

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/428

20,00 EUR

Obec Ostrov

Grznárová Mária

12.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/404

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/404

10,00 EUR

Obec Ostrov

Marta Schwarczová

12.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/175

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/175

10,00 EUR

Obec Ostrov

Mišíková Antónia

13.12.2016

Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstarávaní

Zmluva na poskytnutie služieb vo verejnom obstaráv

990,00 EUR

VEROBS, s.r.o.

Obec Ostrov

14.12.2016

Kúpna zmluva č. Z201645325

Kúpna zmluva č. Z201645325 Z

0,00 EUR

Slovenský plynárenský priemysel a.s.

Obec Ostrov

14.12.2016

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke

Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č.: SITB-OO2-20

0,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR

Obec Ostrov

14.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/147

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/147

20,00 EUR

Obec Ostrov

Stankovičová Emília

20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/281

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/281

20,00 EUR

Obec Ostrov

Ing. Emil Antolík

20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/33

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/33

30,00 EUR

Obec Ostrov

Košút Marián

20.12.2016

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

100,00 EUR

Obec Ostrov

Roman Michalík

20.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/2/105

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/2/105

20,00 EUR

Obec Ostrov

Marek Gajdoš

21.12.2016

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

810,00 EUR

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Ostrov

21.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/236

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/236

20,00 EUR

Obec Ostrov

Nováková Ľudmila

21.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/303

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/303

20,00 EUR

Obec Ostrov

Straka Vladimír

21.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/7

Zmluva o nájme hrobového miesta O2016/1/7

20,00 EUR

Obec Ostrov

Straka Vladimír

29.12.2016

Poistná zmluva

Poistná zmluva za škodu spôsobenú prevádzkou motor

110,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Ostrov

31.12.2016

Zmluva o nájme bytu č. 486/3/10-2016

Zmluva o nájme bytu č. 486/3/10-2016

213,77 EUR

Obec Ostrov

Tomáš Motýľ a manželka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: